INK-Zelfevaluatie


.

INK-traject Zelfevaluatie


Hide details for Experts onderzoeken de feiten en schrijven een degelijk rapportExperts onderzoeken de feiten en schrijven een degelijk rapport
Na de Positiebepaling blijven vaak vragen open: Hoe komt het dat ...? Of: hoe zit dat precies?
Om dat uit te zoeken kan men een feiten-onderzoek laten uitvoeren, een INK-Zelfevaluatie: de meest deskundige mensen uit de organisatie krijgen ieder een taak om een onderwerp uit te zoeken en te beschrijven. Na discussie en afstemming leidt dat tot een degelijk rapport: een beschrijving van de organisatie. Overzichtelijk opgebouwd volgens de negen gebieden van het INK-managementmodel. Bron voor kennis en inzicht en basis voor verdere besluitvorming.
Meer in het bijzonder wordt een Zelfevaluatie uitgevoerd om het basis-materiaal te leveren voor een Audit, al of niet in het kader van de aanvraag INK-Verbeter-certificaat of Kwaliteits-onderscheiding. Zo'n rapport geeft het auditteam de feiten in handen om te beoordelen hoe een organisatie ervoor staat.
Soms besluit de leiding om eerst een Zelfevaluatie te laten uitvoeren - voor de INK-Positiebepaling. Dat kan met name nuttig zijn in onoverzichtelijke situaties, na fusies, in grote of complexe organisaties etc. De Zelfevaluatie moet de consensus-vorming in de top niet vervangen: het INK-managementmodel is bedoeld voor versterken van stuurvermogen in de organisatie. En niet voor een 'heerschappij van experts'.


- Is INK de goede benadering?
- Hoe pakken we het aan?
- Welke
Aanpak
Welke stappen/onderdelen


Hide details for Hoe pakt u een INK-Zelfevaluatie aan?Hoe pakt u een INK-Zelfevaluatie aan?
De Gids voor Zelfevaluatie biedt veel houvast voor de structuur en de aanpak. De leiding bepaalt de doelen en randvoorwaarden. Er wordt een team samengesteld van specialisten die het onderzoek gaan uitvoeren. De betrokkenen worden geinformeerd.
De uitvoerenden gaan aan het werk. Er zullen veel vragen opkomen, die men onderling of in georganiseerd overleg bespreekt. De projectleider heeft hierin soms een groot aandeel. Na verloop van tijd komen er concept-teksten gereed.
De ingeleverde teksten kunnen nogal wat conflicterende inhoud bevatten, en deze punten worden uitgezocht.
Zo geeft het rapport gaandeweg een steeds beter en betrouwbaarder beeld van de organisatie. En zo groeit ook de feitenkennis en het inzicht.


- Strategische discussie
- Informatie-meeting
- Meningsvorming
- Consensus-meeting
- Rapport
Software nuttig?
Tijdbesparend en gemakkelijk


Show details for Informeren, structureren, discussie, coordinatie en rapporterenInformeren, structureren, discussie, coordinatie en rapporteren


- Meningen inventariseren
- Knel-punten grafisch zichtbaar
- Rapportage
- Stemkastjes-meeting
- Benchmarking (simpele vorm)
Zelf Doen of met Hulp


Hide details for Externe hulp maakt uw werk productieverExterne hulp maakt uw werk productiever
In de beginjaren was de filosofie dat het goed was dat organisaties het werk zoveel mogelijk zelf uitvoeren.
Een Zelfevaluatie is een vrij bewerkelijk proces. Het kan zinvol zijn om het op te zetten met hulp van een specialist - ook als u het verder grotendeels in eigen beheer wilt doen. Zelf doen maakt de Zelfevaluatie soms onnodig traag of sub-optimaal. INK-Kennispartners kunnen u terzijde staan met deskundig advies en praktische hulp.
INK-Kennispartner WWQS heeft verschillende bedrijven en organisaties INK-managementmodel geholpen. Naast complete begeleiding bij de Zelf-evaluatie verzorgen wij ook kort advies bij de toepassing van de software voor Zelfevaluatie.


- Zelf doen is leerzaam en goedkoop
- Een expert kan wat meer 'zien', en maakt uw proces productiever
Is uw interesse gewekt?
Wilt u nu actie ondernemen?

.

- Bel WWQS 0626 - 066 802 en maak een afspraak met management-adviseur/INK-auditor Johannes Wolffensperger, INK-Kennispartner van het eerste uur.


Demo INK-Zelfevaluatie