INK-Leiderschap verbeteren door Coaching


.

Verbeter-aanpak


Leiderschap krijgt steeds meer aandacht
In de INK-wereld bestaat traditioneel een grote voorkeur voor een aanpak die gericht is op verbetering van proces en structuur. Liefst projectmatig. Compleet met uitgebreide metingen, nametingen en eventueel diepgaand nader onderzoek. Alle macht aan de specialisten ...
Recent wint het inzicht terrein dat leiderschap vaak minstens zo belangrijk is. Leiderschap is inspireren, mobiliseren, waarderen en reflecteren. Het belang van leiderschap krijgt als eerste organisatie-gebied erkenning in het INK-management-model.
Als bestuurders, managers en teamleiders beter leiding geven, dan verbetert de organisatie. Ingrijpend. Organisch. Samenhangend. Gecontroleerd.


Proces-aanpak of ...
... Leiderschap!

.

Leiderschap


Beter leiderschap levert meerwaarde op
Kwaliteit en verbeteren van leiderschap verdienen prioriteit. Soms ligt het gevoelig, of ontbreekt de deskundigheid. Mis die kans niet bij uw verbeter-traject!
Beter leiderschap levert een enorme meerwaarde op: direct, in betere beslissingen en resultaten. Indirect door voorbeeldwerking: betere samenwerking, beter coping-gedrag, betere kwaliteit en kosten-besparing. En die meerwaarde is goed meetbaar, in geld en in de waardering door uw stakeholders.


Stuurvermogen
Resultaatverbetering
Samenwerking
Voorbeeldgedrag

.

Aanpak


Marshall Goldsmith Coaching Process is (zeer) effectief
Veel Fortune-500 bedrijven gebruiken voor leiderschaps-ontwikkeling Marshall Goldsmith Coaching Process [=GCP], coaching+training. Wij passen de GCP-aanpak toe bij coaching.
Ons doel: succesvolle leiders helpen nÚg beter te worden.
Waarom is GCP voor u belangrijk? Vanwege het resultaat: gemeten effectiever leiderschapsgedrag, betere samenwerking met collega's/stakeholders, sterkere binding coachee/cliŽnt aan de organisatie, waarden-convergentie.
Hoe werkt GCP: strategische samenwerking met opdrachtgever, onbeperkt coaching voor cliŽnt - naar behoefte, inschakeling van stakeholders voor feedback, stapsgewijs verbeteren van gedrag. En: fixed price, resultaat-garantie mogelijk.


Methode Marshall Goldsmith
Succesvol
Waarom? Hoe.Toepassing


- Individuele coaching voor bestuurders, executives en top-managers omvat onbeperkt coaching, en training in essentieel leiderschapsgedrag
- Groepscoaching: met name voor lager managers en high potentials
- Netwerk-coaching: Men coacht elkaar via een bedrijfsbreed netwerk - met externe ondersteuning
- Team Building: systematisch verbeteren van het functioneren van teams


- Individuele coaching
- groeps-coaching
- Coaching-Network
- Team Building

.

.