INK-Positiebepaling uitvoeren.

Excelleren


met INK-Managementmodel: alle bronnen benutten
Duizenden bedrijven en organisaties in Nederland hebben in de afgelopen jaren hun resultaten verbeterd met het INK-managementmodel. En in heel Europa werken tienduizenden bedrijven met het 'moeder-model' EFQM. Voor integrale besturing in de organisatie biedt het INK-managementmodel een sterk en beproefd concept.


- Management-diagnose
- Verbeter-projecten, structuur, cultuur
- Integrale besturing
- Proces-management


.

Sturen en leiden


INK-Leiderschap, cultuurvorming en betere samenwerking
Belangrijk is, dat de leiding met het INK-traject de organisatie beter leert sturen. Managers gaan beter leiding geven. Beleid en plannen worden in termen van het INK-managementmodel gedefinieerd. Men leert van hoog tot laag in de organisatie dezelfde taal spreken, dezelfde centrale doelen herkennen en nastreven. Ook 'lager' in de organisatie wordt het model in allerlei vormen toegepast.


- Leiderschap
- Stuurvermogen
- Resultaatverbetering
- Samenwerking
- Management ontwikkeling


.

INK-Positiebepaling


De leiding neemt de touwtjes weer in handen
De INK-Positiebepaling is een management-diagnose van de organisatie. Het management team maakt in een Consensus-meeting van een of twee dagen een diagnose van de organisatie en beoordeelt de resultaten en de organisatie. Hierbij gebruikt men het INK-managementmodel met de vier resultaatgebieden met 'aanpak' en resultaat, de vijf organisatiegebieden, de vijf fasen, en het aspect verbeteren en vernieuwen. De deelnemers geven hun mening bijvoorbeeld met de INK-Handleiding of de INK-software, en brengen samen vaak meer dan honderd verbeterpunten op tafel.
We hebben de Positiebepaling uitgevoerd op verschillende manieren.
- Met een uitgebreid voortraject met enkele sessies SWOT-analyse, de Handleiding invullen en meningsvorming in subgroepjes. En een na-traject met nader, verdiepend feiten-onderzoek, workshop Analyse van alle verzamelde materiaal en voorstellen, Ambitie-meeting voor het Management Team, workshops Beleidsvorming en Plan van Aanpak. Deze vorm wordt in de INK-Handleiding 2008 beschreven.
- Met de supercompacte vorm hebben we ook ruim ervaring: op ťťn dag 's ochtends binnenlopen, introductie, stap-voor-stap de matrixen invullen in de software en hoofdpunten samen bespreken, ter plaatse verbetervoorstellen prioriteren en uitwerken, en afspraken maken voor actie. De projectleider coŲrdineert daarna de uitvoering van de afspraken.
Een van de doelen is dat de leiding weer inzicht en overzicht krijgt over het geheel, en de touwtjes in handen neemt.


- Is INK de goede benadering?
- Hoe pakken we het aan?
- WelkeAanpak, de details


Hoe pakt u de Positie-bepaling aan?
Het begint met een strategische beslissing van de leiding: Is het INK-managementmodel het beste voertuig om de strategie van onze organisatie te realiseren? Soms doet men marktonderzoek of vergelijkende analyse. De leiding houdt steeds het initiatief.
Als we het INK-model kiezen, welke aanpak is dan voor onze organisatie de beste? Uitgebreid of juist compact, eerst feiten-onderzoek of eerst de leiding aan het woord laten, ook een inventarisatie onder de medewerkers?
De structuur voor de uitvoering van de Positiebepaling biedt de Handleiding INK-Positiebepaling. Vooraf bepaalt men de doelgroepen, de doelstellingen en de kritische sukses-factoren (vroeger: maatstaven) ter beoordeling van de resultaten. Op de Consensus-meeting komt men via discussie tot gezamenlijke opvattingen over sterke punten en verbeter-punten in de organisatie - op basis van de ingevulde scores en notities.
Daarna stelt men prioriteiten: verbeter-acties, nieuw beleid en mogelijk ook nog verder strekkende vernieuwingen, die na de Consensusmeeting via verschillende stappen uitmonden in het actieplan.


- Strategische discussie
- Informatie-meeting
- Meningsvorming
- Consensus-meeting
- RapportIs INK-software nuttig bij de Positiebepaling?


De projectleider heeft vrij veel werk aan de uitvoering van zo'n bedrijfsdiagnose. Met software gaan bepaalde klussen sneller en beter:
- Meningen + verbetervoorstellenen verzamelen, analyseren en presenteren.
- Verbeter-punten uitwerken in verbeter-plannen, na discussie, prioritering en selectie.
- Tijdens de Consensus-meeting invullen, analyseren, bespreken en conclusies trekken ("stemkastjes-sessie").
- Scores vergelijken, jaar-op-jaar of tussen afdelingen of vestigingen.
Is vooral bewustwording en samenwerking uw doel? Dan kunt u vaak beter zonder software werken.


- Meningen inventariseren
- Knel-punten grafisch zichtbaar
- Rapportage
- Stemkastjes-meeting
- Simpele benchmarking


.

Zelf Doen of met Hulp


Externe hulp biedt sneller en beter resultaat ...
... maar in de beginjaren hebben we met het INK heel bewust een aanpak gekozen die zo toegankelijk is dat elke organisatie de Positiebepaling zelf kan uitvoeren. Zo leert men er veel van - was ons idee. De materie is echter niet simpel, en dat maakt het INK-proces in de organisatie soms onnodig traag of sub-optimaal. Daarom geven INK-Kennispartners u deskundig advies en praktische hulp. INK-Kennispartner WWQS heeft vele tientallen bedrijven en organisaties geholpen om het INK-managementmodel te gaan gebruiken. Naast de Positiebepaling verzorgen wij ook training voor interne projectleiders en auditors, begeleiding van directeuren bij hun veranderende taken, advies bij vervolgprojecten en ontwikkeling van aangepast instrumentarium.


- Zelf doen is leerzaam en goedkoop
- Een expert kan wat meer 'zien', en maakt uw proces productiever


.

Offerte-posten


Vraagt u ons een offerte, dan brengen wij u alleen de werkelijk bestede tijd in rekening:dagdln


NB

1.

Voorbespreking, planvorming


1


Wij bieden Plan v Aanpak

2.

Info-meeting met betrokkenen, start invullen nulmeting


1


Optioneel

3.

Uitvoering Consensusmeeting


2 - 4


Afh. van uw ambitie

4.

Rapport Doorlichting en verbeter-punten en -voorstellen


2


Optie

5.

INK-management-assessment, incl. plan


4


Optie

6.

Plan van Aanpak, inclusief adviesgesprekken met projectleider en directeur


4


Optie

7.

Reiskosten en -tijd


PM8.

Software


PMIs uw interesse gewekt?


Bel management-adviseur/INK-auditor Johannes Wolffensperger 0626-066.802

Hoe verder?


De Positiebepaling is te beschouwen als een 0-meting. Vindt u eerst nader onderzoek - Zelf-evaluatie - nodig, of stelt u organisatie-verbetering centraal (gericht op knelpunten of op systematische bedrijfsontwikkeling). U kiest een invalshoek die past bij uw organisatie.
WWQS is gespecialiseerd in INK-leiderschaps-coaching. Wij helpen beslissers en bestuurders hun nieuwe taken inhoud te geven.