INK-beleidsvorming: strategische oriŽntatie, nul-meting en vervolg-traject

Vele wegen leiden uiteindelijk naar Rome. Wat is voor u een goede weg?


Strategische
orientatie


U oriŽnteert zich, wij helpen u
Is het INK-managementmodel de juiste benadering voor ons, om de bedrijfsvoering te verbeteren en de resultaten op te vijzelen? Het INK-managementmodel, "de beste management-cursus in Nederland". Vele duizenden bedrijven en organisaties in Nederland hebben in de afgelopen jaren hun resultaten verbeterd met het INK-managementmodel. En in heel Europa werken tienduizenden bedrijven met het (zeer verwante) EFQM-model. Het INK-model biedt een concept voor integrale besturing in de organisatie. Het INK-managementmodel wordt ondersteund door een instituut, met ambassadeurs, trainingen, boeken en practische hulpmiddelen, zoals de Handleiding Positiebepaling, Zelf-evaluatie-onderzoek, Audit met Scoringsboek etc. Verder zijn er netwerken en deskundige INK-Kennispartner-adviseurs. Zoals wij.Positiebepaling


Wij hebben tientallen organisaties en bedrijven geholpen met de start van hun INK-traject
Meestal begint het Managementteam met de Positiebepaling, een nulmeting: op basis van zelfonderzoek komt men samen tot een visie en een aanpak. Men kiest prioriteiten en vervolgstappen: verbeter-projecten, zelf-evaluatie (onderzoek), procesverbetering, management- en leiderschaps-ontwikkeling en/of innoveren en structureel vernieuwen.Vervolg-trajecten


Wij hebben ervaring met specifieke vervolgtrajecten:
  • Verbeter-projecten - voorstellen met voldoende prioriteit worden verwerkt tot projecten en uitgevoerd.
  • Zelf-evaluatie-onderzoek - interne 'specialisten' onderzoeken de organisatie, en schrijven een rapportage over de feitelijke stand van zaken - per gebied geordend, net als de Positiebepaling.
  • Leiderschap- en management-ontwikkeling - bestuurders en managers ontwikkelen hun potentiŽel in gedrag, competentie en samenwerking.
  • Audit - een systematische, inhoudelijk gefundeerde beoordeling, die wordt uitgevoerd door getrainde INK-auditors
  • INK-Verbeter Certificaat - de erkenning van externe deskundigen dat kwaliteit handen en voeten heeft gekregen. Uw ambities tonen aan de wereld.
  • Structureel 'upgraden' naar volgende INK-fase - bijvoorbeeld met 'BINK': beproefd meerjarentraject 'Brede invoering INK-managementmodel' met flexibele breed-front benadering.Leiderschap


Wij zijn gespecialiseerd in INK-leiderschaps-coaching
  • Investeren in mensen
  • Individuele coaching voor de top, of efficiente groeps-trajecten
  • INK-leiderschap: effectief samen gecontroleerd veranderen