INK-Zelfevaluatie


.

INK-traject Zelfevaluatie


Show details for Experts onderzoeken de feiten en schrijven een degelijk rapportExperts onderzoeken de feiten en schrijven een degelijk rapport


- Is INK de goede benadering?
- Hoe pakken we het aan?
- Welke
Aanpak
Welke stappen/onderdelen


Show details for Hoe pakt u een INK-Zelfevaluatie aan?Hoe pakt u een INK-Zelfevaluatie aan?


- Strategische discussie
- Informatie-meeting
- Meningsvorming
- Consensus-meeting
- Rapport
Software nuttig?
Tijdbesparend en gemakkelijk


Hide details for Informeren, structureren, discussie, coordinatie en rapporterenInformeren, structureren, discussie, coordinatie en rapporteren
De projectleider heeft veel werk aan de uitvoering van een zelf-evaluatie. ER zijn veel taken bij die software ook of beter kan:
-
Informeren en structureren. Een Zelfevaluatie-onderzoek vraagt duidelijke besluiten en plannen. Over doel en aanpak. Anders barst het project uit zijn voegen - zonde van tijd en energie. In software kan deze informatie overzichtelijk geordend beschikbaar gesteld worden.
- Vragen. Er komen tijdens zo'n onderzoek tientallen vragen op, honderden. Veel tijd wordt bespaard als een auteur/onderzoeker zijn eigen vragen goed kan 'managen': kan hij de aandacht krijgen van de juiste mensen, en kan de projectleider meekijken en desgewenst reageren.
- Bijsturen. De Projectleider wil liefst zo vroeg mogelijk contact hebben over verschillende cruciale aspecten in de beschrijving van de organisatie. Hij wil niet wachten tot teksten voldragen zijn en ingeleverd worden. Dan heeft de auteur er al veel werk in gestoken. Nee, hij wil in een vroeg stadium meekijken en een vraag of opmerking erbij plaatsen. Monitoring. De vinger aan de pols.
NB. uit oogpunt van autorisatie moet het natuurlijk niet zo zijn dat een ander in mijn teksten gaat rommelen, dat mag alleen de projectleider/redacteur.

- Afstemming. Hier geldt hetzelfde als bij vragen: auteurs herkennen vaak zelf wel waar hun eigen tekst conflicteert met die van andere auteurs. Ze kunnen zelf voorstellen doen voor oplossing. Dat scheelt enorm veel tijd.
-
Rapportage. En dan moet iemand al die teksten nog in een verband plaatsen, in een bruibare layout...
- Publiceren. En opsturen naar alle betrokkenen, in en buiten de organisatie.
Hierbij zou software nuttig zijn. En zulke software is er ook: Zelfevaluatie van WWQS


- Meningen inventariseren
- Knel-punten grafisch zichtbaar
- Rapportage
- Stemkastjes-meeting
- Benchmarking (simpele vorm)
Zelf Doen of met Hulp


Show details for Externe hulp maakt uw werk productieverExterne hulp maakt uw werk productiever


- Zelf doen is leerzaam en goedkoop
- Een expert kan wat meer 'zien', en maakt uw proces productiever
Is uw interesse gewekt?
Wilt u nu actie ondernemen?

.

- Bel WWQS 0626 - 066 802 en maak een afspraak met management-adviseur/INK-auditor Johannes Wolffensperger, INK-Kennispartner van het eerste uur.


Demo INK-Zelfevaluatie