INK-Zelfevaluatie


.

INK-traject Zelfevaluatie


Show details for Experts onderzoeken de feiten en schrijven een degelijk rapportExperts onderzoeken de feiten en schrijven een degelijk rapport


- Is INK de goede benadering?
- Hoe pakken we het aan?
- Welke
Aanpak
Welke stappen/onderdelen


Hide details for Hoe pakt u een INK-Zelfevaluatie aan?Hoe pakt u een INK-Zelfevaluatie aan?
De Gids voor Zelfevaluatie biedt veel houvast voor de structuur en de aanpak. De leiding bepaalt de doelen en randvoorwaarden. Er wordt een team samengesteld van specialisten die het onderzoek gaan uitvoeren. De betrokkenen worden geinformeerd.
De uitvoerenden gaan aan het werk. Er zullen veel vragen opkomen, die men onderling of in georganiseerd overleg bespreekt. De projectleider heeft hierin soms een groot aandeel. Na verloop van tijd komen er concept-teksten gereed.
De ingeleverde teksten kunnen nogal wat conflicterende inhoud bevatten, en deze punten worden uitgezocht.
Zo geeft het rapport gaandeweg een steeds beter en betrouwbaarder beeld van de organisatie. En zo groeit ook de feitenkennis en het inzicht.


- Strategische discussie
- Informatie-meeting
- Meningsvorming
- Consensus-meeting
- Rapport
Software nuttig?
Tijdbesparend en gemakkelijk


Show details for Informeren, structureren, discussie, coordinatie en rapporterenInformeren, structureren, discussie, coordinatie en rapporteren


- Meningen inventariseren
- Knel-punten grafisch zichtbaar
- Rapportage
- Stemkastjes-meeting
- Benchmarking (simpele vorm)
Zelf Doen of met Hulp


Show details for Externe hulp maakt uw werk productieverExterne hulp maakt uw werk productiever


- Zelf doen is leerzaam en goedkoop
- Een expert kan wat meer 'zien', en maakt uw proces productiever
Is uw interesse gewekt?
Wilt u nu actie ondernemen?

.

- Bel WWQS 0626 - 066 802 en maak een afspraak met management-adviseur/INK-auditor Johannes Wolffensperger, INK-Kennispartner van het eerste uur.


Demo INK-Zelfevaluatie