NIEUWSBERICHT

INK-najaarssymposium 2014 - Ontwikkelingsfasen van organisaties

Het denken in ontwikkelingsfasen is jarenlang een belangrijke component van het INK-gedachtegoed geweest. Van een oriŽntatie op activiteit en proces groeide een organisatie door naar een oriŽntatie op het gehele systeem en zelfs op de keten of haar netwerk. ‘OriŽntatie op’ betekent hier zoveel als ‘actief in je besturing meenemen’. De oriŽntatie op transformatie (fase 5) bleef onderbelicht.Het INK is zich opnieuw in de ontwikkelingsfasen gaan verdiepen. Kijkend naar een organisatie als organisme, dat een levenscyclus doorloopt. Van Pioniersfase, naar Doorgroei en Consolidatie en uiteindelijk onontkoombaar naar een fase van Terugval. Tenzij de sprong naar een nieuwe levenscyclus kan worden gemaakt.

Op dit moment is in veel organisaties die sprong naar en nieuwe invulling van bestaansrecht aan de orde. Worden belangen opnieuw bewogen. Wordt het vak op een hoger plan getild. Terwijl in andere gevallen de ergernis over stagnatie en afnemend effect de boventoon voert. Bij het nemen van de sprong naar een onbekende toekomst is het niet de hoogte, niet de diepte, maar de angst voor de val die hen tegenhoudt (vrij naar De Dijk).

Op het INK-najaarssymposium staat de levenscyclus van organisaties, de wisseling der seizoenen centraal. Een nieuwe blik op ontwikkelingsfasen van organisaties, op de communicatie die bij de transities hoort, op de betekenis van kwaliteit voor een start-up, op eigenaarschap aan de basis van de organisatie.INK-najaarssymposium
9 december 2014
Locatie: De Ruwenberg, Sint Michielsgestel

voor meer informatie: http://www.ink.nl/bijeenkomsten/ink-najaarssymposium2014